ĐỔI THẺ CÀO

DO ADMIN WEB NÀY SCAM NÊN MỌI THÔNG TIN VÀ VẤN ĐỀ SẼ ĐƯỢC CHUYỂN GIAO QUA WEB THECAO.VIP

BÊN MÌNH K HỖ TRỢ BACK LẠI TIỀN TRONG WEB NÀY

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
hello 12% 12% 12% 11.5% 11.5% 11.5% 12% 12% 11.8%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
hello 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.7%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
hello 15.5% 15.5% 15.5% 14.5% 12% 12% 12% 11.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
hello 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
hello 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
hello 14% 14% 100% 14% 14% 14% 100% 13.5% 14% 100% 15% 15%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
hello 11% 11% 11% 11% 11%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
hello 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 13% 13% 15%
Nhóm 20.000đ
hello 17%
MUA THẺ CÀO, THẺ GAME GIÁ RẺ
Mua thẻ thông báo chờ xử lý tức là giao dịch thất bại hệ thống sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản quý khách sau vài giờ ( API MUA THẺ:ẤN VÀO ĐÂY!! )
DOICARDVIP.VN bán tất cả các thẻ cào điện thoại, thẻ game chiết khấu cực ưu đãi ( bảo hành lên đến 5 năm )